Healing, massage og clairvoyant vejledning:

Behandlinger

Herunder finder du forskellige behandlinger, som alle har fokus på dig og vil hjælpe med til at opfylde dine individuelle behov og ønsker for et bedre helbred og velvære.

Massage

Massage er en behandlingsform, hvor behandleren bearbejder klientens krop med forskellige greb og teknikker. Typisk bruger behandleren hænderne, men hos Dit Indre bruger vi også sten og krystaller som hjælpemidler.

Der er mange forskellige former for massage. Hos “Dit Indre” arbejder vi med det fysiske. Vi tilbyder fysiurgisk massage (sportsmassage), merridianmassage, hotstonemassage og wellnessmassage. Fælles for dem er, at de lindrer/forløser muskelsmerter og sætter din krop igang med at arbejde. De efterlader som hovedregel klienten med en fornemmelse af en indre ro og afspændthed.

Inden behandling har vi en samtale, så vi kan få klarlagt og afstemt, hvad behandlingen skal have fokus på.

Massage foregår i eget hjem inden for 50 km. Derefter tillægges genetillæg kr. 100.

Fysiurgisk massage

Her fokuserer behandleren på kroppens anatomiske strukturer og fysiologiske processer og ved hjælp af hænder og olie, forløser muskelspændinger.

Merridian massage

På kroppens energibaner findes der nogle særlige punkter (akupunkturpunkter) der med tryk og massage kan skabe balance mellem Yin og Yang. Denne massageform er meget blid og foregår som en slags “rystemassage” fuldt påklædt på en briks.

Wellness massage

Denne er en blanding af mange ting og beskrives oftest som ren afslapning. Wellnessmassage er overfladebehandling, hvor fysiurgisk massage er mere dybtegående. Vi blander gerne denne massage ind i de øvrige massageformer. Der er dog også mulighed for bestilling af ren wellness massage.

Behandling med massage

Healing

Der er energier omkring os og inden i os. Når der opstår ubalancer i denne energi, kan det opleves som psykiske problemer som f.eks. stress og depressioner eller fysiske smerter som f.eks. hovedpiner og muskelsmerter.

Ifølge den kinesiske medicin anses diverse sygdomme som værende ubalancer i energierne. Tages der ikke hånd om ubalancerne sætter det sig med tiden til det, vi i vesten kalder sygdomme. Den kinesiske medicin indeler alt levende i de 5 elementer. Er ét eller to elementer i ubalance kan det mærkes som ubehag og først ved det tredje element ses “sygdommen”.

Healingen foregår hnv. Fredericia, Egtved eller eget hjem.

Hvad er healing?

Healing er en behandlingsform, hvor behandleren søger at skabe balance i dit indre og ydre energifelt.

Dette gøres bl.a. ved fysisk håndspålæggelse, men også som fjernhealing, hvor du i ro og mag kan sidde eller ligge hjemme hos dig selv, alt imens der kanaliseres healende energier til dig

Jeg bruger krystaller/sten, engle og reiki som hjælpemidler og samarbejdspartnere til at forstærke energierne.

Hvordan foregår healing?

Healing foregår fuldt påklædt enten siddende eller liggende enkeltvis eller i gruppe. Inden behandlingen forventnings afstemmes i fht. hvad du som klient ønsker, og hvad behandleren tænker er muligt.

Når det er gjort lægger/sætter du dig godt til rette og slapper af så godt du kan. Behandleren stiller sig nu til rådighed som kanal for de healende energier du måtte have brug for. Behandleren kan lade energien selv finde vej til ubalancer og blokader eller guiden den på vej. Der kan også være samtaler under healingen alt efter klientens behov, da der også arbejdes med at bearbejde følelser og tanker.

Massage og clairvoyance er også en form for healing, da healing netop er energiarbejde.

Fjernhealing

Ved fjernhealing foregår det på samme vis ved, at du som modtager fortæller, hvis der er noget du specifikt vil have hjælp til.

Forskellen er, at du som modtager ikke behøver møde fysisk op eller have nogen form for kontakt, da det er energier healeren arbejder med. Det aftales, hvornår du ønsker healingen sættes igang, og så klarer healeren resten.


Clairvoyance

Ordet Clairvoyance er fransk og betyder “klarsyn”. Vi er alle født med denne “evne”, hos nogle er den blot mere udviklet, åben og trænet end andre.

I den åndelige verden findes guider, engle, afdøde og forskellige andre energier – kært barn har mange navne. Fra tid til anden kan du have brug for konkrete råd i sager, hvor du fornemmer tvivl. Dine åndelige vejledere kan give dig den rådgivning, du har brug for og den clairvoyante – også kaldet mediet – fungerer som talerør for dem.

Clairvoyance foregår via telefon eller videosamtale.

Hvad er clairvoyance?

Inden clairvoyancen stiller mediet sig til rådighed for den åndelige verden med intentionen om, at modtage informationer fra dine vejledere. En clairvoyant kan få beskederne på mange måder. Det kan være via billeder eller “film” for det indre øje – eller farver. Nogle får ordene inde i hovedet, eller måske der “står en” ved siden af og fortæller, hvad der skal siges. Andre igen føler det på egen krop, hvordan du som modtager har det. Alt dette varierer fra gang til gang og fra medie til medie.

De informationer mediet får ned til dig, er afpasset således, at du kun vil få de informationer du er klar til at modtage – både på godt og på “ondt”.

Sandheden er ikke endegyldig

En clairvoyance er ikke den endegyldige sandhed. Den giver blot et indblik i, hvad der rører sig i dig, og hvad det kan have af konsekvenser alt efter, hvilken vej du vælger at følge. Vi er er som mennesker født med det frie valg. Så alt efter hvilke valg du træffer, ændrer din sti sig. En session kan derfor se meget forskellige ud med meget kort interval alt efter, hvilke valg du har truffet imellemtiden.

 

Energitegning

Ud fra dit fremsendte billede af dig selv, stilles der ind på, hvad der rører sig i dig lige nu.

Tegning og tekst er en vejviser til, hvor du er på vej hen, hvad du har mulighed for at ændre på – og hvordan. Billede og tekst fremsendes på fil til dig eller udleveres ved personlig fremmøde. Dette aftales pr. gang.


Englekort og Tarot via mail

Dette er clairvoyant vejledning som foregår på skrift og gøres derfor uden fremmøde. Her har du mulighed for at stille konkrete spørgsmål – maksimum 5.

Med fokus på dine spørgsmål trækker mediet kort og laver clairvoyance ud fra dem. Besvarelsen sendes elektronisk med billede af de kort, der er trukket. Er der forståelsesspørgsmål tager vi også dem.

Englekort

Dette foregår på skrift og kan derfor gøres uden fremmøde. Her har du mulighed for at stille konkrete spørgsmål – maksimum 5. Med fokus på dine spørgsmål trækker mediet kort og laver clairvoyance ud fra dem. Besvarelsen sendes via mail eller messenger med billede af de kort, der er trukket. Er der forståelsesspørgsmål tager vi også dem.

1-kortslæsning

Bruges ved svar på et konkret spørgsmål uden dybere forklaring.

3-korts læsning:

En læsning på ”fortid, nutid, fremtid” er god ved større livsområder så som kærlighed og selvudvikling. Her kommer vi ind på – hvad er årsagen til situation (fortid), hvordan ser situationen ud nu/hvilke muligheder, og hvad vil ligger som mulig fremtid og venter på dig.

Alt efter spørgsmålet der stilles bruges opstillingen ”situation, handling, resultat” for at få et nuanceret svar på den givne situation der spørges til. Her kommer vi ind på situationen som den er nu, hvordan du hensigtmæssigt kan handle på det, og hvad resultatet så kan være alt efter, hvilke valg du træffer.

Kontaktinfo

Telefon: 28 12 85 53
E-mail: kontakt@ditindre.com

Følg med på Facebook

Du kan finde nyheder, konkurrencer og andre spændende tilbud på vores Facebook side. Kig forbi og følg med i vores verden

Designet af Plico A/S. All rights reserved